Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions

Govern d’Espanya. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Obri finestra nova
El uso y reutilización de los datos de este portal está sometido a consideraciones especiales, que pudieran generar responsabilidades. Consulte el aviso legal, en la parte inferior de esta página.

Ajuda

Cerca de concessions d’ajudes de l’Estat

Si no s’estableix cap criteri de cerca, es mostraran totes les concessions d’ajudes de l’Estat.

Concedente

Concedente

Beneficiari

Elija una opción y busque dentro de ella

Beneficiari

Data de concessió

Región NUTS de concessió

Región NUTS de concessió

Cerca de concessions


Cerca de concessions

Objectius de l’ajuda

Objectius de l’ajuda

Activitat NACE del beneficiari

Activitat NACE del beneficiari

Instruments d’ajuda

Instruments d’ajuda

Referència de l’ajuda de l’Estat


Referència de l’ajuda de l’Estat

Concessions (resultat de la cerca)

Esta tabla muestra las 10.000 últimas convocatorias con publicidad registradas. Para buscar en TODAS las convocatorias registradas, incluidas las convocatorias instrumentales (sin publicidad), debe acceder a la pestaña “Convocatorias”.
  • icona pdf
  • icona xls
  • icona csv

Podeu moure-vos amb la barra de desplaçament situada a la dreta. Les convocatòries estan ordenades de més recents a més antigues d’acord amb la data de registre en el portal. Per ampliar la informació sobre una convocatòria, feu clic sobre el títol de la convocatòria. Per veure les bases reguladores que determinen el règim jurídic de la subvenció o ajuda, feu clic sobre l’enllaç corresponent.