Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions

Govern d’Espanya. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Obri finestra nova
El uso y reutilización de los datos de este portal está sometido a consideraciones especiales, que pudieran generar responsabilidades. Consulte el aviso legal, en la parte inferior de esta página.

Ajuda

Cerca de concessions

Ha d'establir almenys un criteri de cerca. D'acord amb el que preveu l'article 7.8 del Reial Decret 130/2019, la informació sobre concessions romandrà publicada durant els quatre anys naturals següents a l'any en què es va concedir la subvenció en el cas de persones jurídiques, i en el cas de persones físiques la publicitat es redueix a l'any de concessió i l'any següent.

Concedente

Només apareixeran com a seleccionables els òrgans de les administracions públiques que han registrat convocatòries o concessions de subvencions segons els criteris generals indicats en la pàgina d’inici d’aquest portal.
Concedente

Beneficiari

Elija una opción y busque dentro de ella

Beneficiari

Data de concessió

Cerca de concessionsCerca de concessions

Región NUTS de concessió

Región NUTS de concessió

Activitat NACE del beneficiari

Activitat NACE del beneficiari

Instruments d’ajuda

Instruments d’ajuda