Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://sede.mineco.gob.es/

Codi BDNS

653587

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

SI

Data de registre

14/10/2022

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

16,000,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Cátedras ENIA.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
  • GRAN EMPRESA
  • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • EDUCACIÓN

Regió d'impacte

  • ES - ESPAÑA

Finalitat (política de despeses)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Títol de les Bases reguladores

Concesión de ayudas para la creación de Cátedras Universidad-Empresa (Cátedras ENIA), destinadas a la investigación y desarrollo de la Inteligencia Artificial, así como para su difusión y la formación en el marco del PRTR

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20163

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Dos meses desde la entrada en vigor de la orden ETD/1180/2022 (BOE 288, de 1 de diciembre de 2022)

Data de finalització de el període de sol·licitud

Un mes desde la fecha de inicio de solicitud

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  • MRR - MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria