Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra UE23
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

565791

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

24/05/2021

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

122,100.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Orden de 20 de Mayo 2021, del Ministro del Interior, por la que se convoca la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa libertad y determinados programas de atención social.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por objeto la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • OTROS SERVICIOS

Regió d'impacte

  • ES - ESPAÑA

Finalitat (política de despeses)

SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Títol de les Bases reguladores

Orden INT/907/2020, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por objeto la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternati

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11420.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Data de finalització de el període de sol·licitud

15 dias a partir de la publicación en el BOE

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria