Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

https://sede.inap.gob.es/premios

Codi BDNS

516523

Data de registre

21/07/2020

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

6,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Resolución del 20 de julio de 2020 del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se convoca el Premio INAP 2020 para tesis doctorales..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
  • EDUCACIÓN

Regió d'impacte

  • ES - ESPAÑA

Finalitat (política de despeses)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Títol de les Bases reguladores

Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Administración Pública en materia de formación e investigación.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/04/pdfs/BOE-A-2011-9778.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

Desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado

Data de finalització de el període de sol·licitud

14/08/2020

Hasta el 14 de agosto inclusive

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria