Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

488493

Data de registre en BDNS

20/12/2019

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concessió directa - Instrumental

Pressupost total de la convocatòria

2,999,364.50 €

Título de la convocatoria en español

Resolución EMC/***/2019, de XXX por la cual se hace pública la convocatoria de subvenciones para la financiación del Progama integral de apoyo a las personas emprendedoras,emmarcado en el programa Catalunya Emprén para los años 2019-2020.

Título de la convocatoria en otra lengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Administración Pública y de la política económica y social

Regions de destinació

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

Títol de les Bases reguladores

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación del Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras, enmarcado en el programa Catalunya Emprèn

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7414/1625861.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

Es pot sol•licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici del període de sol•licitud

desde el dia siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOGC

Data de finalització de el període de sol·licitud

17/01/2020

hasta el 17 de enero de 2020

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (Enlace UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  • FSE - FONDO SOCIAL EUROPEO

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaDiari Oficial