Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Obre nova finestra
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA (ACCIÓ)

Codi BDNS

481408

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

NO

Data de registre

11/11/2019

Eines d'ajuda

 • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

2,000,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Ayudas de los Cupones Industria 4.0..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

 • PERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA
 • PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

 • ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
 • TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
 • CONSTRUCCIÓN
 • COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
 • INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 • ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
 • ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
 • ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
 • ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
 • OTROS SERVICIOS
 • HOSTELERÍA
 • ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 • INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
 • INDUSTRIA MANUFACTURERA
 • SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
 • SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
 • EDUCACIÓN
 • ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

Regió d'impacte

 • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Títol de les Bases reguladores

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de los Cupones Industria 4.0.

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768549.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

des de les 00:00 hores de l#endemà de la publicació d#aquesta Resolució al DOGC

Data de finalització de el període de sol·licitud

hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre de 2019

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

  No

Reglament (UE)

REG (UE) 1407/2013, DE 18 DE DICIEMBRE, DE MINIMIS

Objectius

Sector de producte

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria