Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

CATALUÑA

DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

465435

Data de registre

08/07/2019

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

125,000.00 €

Títol de la convocatòria en espanyol

Resolución EXI//2019, por la que se abre convocatoria para la concesión de las becas para la realización de prácticas en organizaciones internacionales, denominadas "Becas Canigó", correspondientes al año 2019..

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • Actividades relacionadas con el empleo

Regió d'impacte

  • ES51 - CATALUÑA

Finalitat (política de despeses)

FOMENTO DEL EMPLEO

Títol de les Bases reguladores

Bases reguladoras de los diferentes programas de becas ofrecidas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña dirigidos a titulados universitarios

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7266/1564376.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC

Data de finalització de el període de sol·licitud

trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria