Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
L'ús i reutilització de les dades d'aquest portal està sotmès a consideracions especials, que puguin generar responsabilitats. Consulteu l'avís legal, a la part inferior d'aquesta pàgina

Ajuda

Informació de la convocatòria

Òrgan convocant

ESTADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Adreça electrònica de l'òrgan convocant

Codi BDNS

454564

Data de registre

10/05/2019

Eines d'ajuda

  • SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN

Subvenció amb convocatoria

Concurrència competitiva - canònica

Pressupost total de la convocatòria

964,602.05 €

Títol de la convocatòria en espanyol

ORDEN DE 8 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS PARA LA FORMACION ESPECIALIZADA EN AREAS Y MATERIAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL.

Títol de la convocatòria en una altra llengua cooficial

.

Tipus de beneficiari elegible

  • PERSONAS FÍSICAS QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Activitat econòmica del beneficiari

  • EDUCACIÓN

Regió d'impacte

  • ES300 - Madrid

Finalitat (política de despeses)

FOMENTO DEL EMPLEO

Títol de les Bases reguladores

ORDEN ECD/248/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS BECAS PARA LA FORMACION ESPECIALIZADA EN AREAS Y MATERIAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

Adreça electrònica de les bases reguladores

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3014.pdf

Informació sobre la sol·licitud

¿L'extracte de la convocatòria es publica en diari oficial?

¿Es pot sol·licitar indefinidament?

No

Aquesta convocatòria no serà vàlida mentre no es publiqui el seu extracte en el diari oficial; la publicació de l'extracte es pot consultar en la taula "Extracto de la convocatòria" que es mostra més a baix.

Data d'inici de el període de sol·licitud

17/05/2019

Data de finalització de el període de sol·licitud

07/06/2019

Informació específica sobre ajudes d'estat i de minimis

SA Number (referència d'Ajuda d'Estat)

SA Number (enllaç UE)

¿Cofinanciado amb Fons UE?

    No

Reglament (UE)

Objetivos

Sector de productos

Documents de la convocatòriaExtractes de la convocatòria